NO

NAMA

JABATAN

1

Dra. Hj. Akhsid Utami, MM.

Kepsek

2

Dra. Asyuroh

Wakasek Kur

3

Basuni, S.Pd

Wakasek Kesis

4

Dra. Sri Hayati

Wakasek Keag

5

Dra. Hj. Setyo Rini

Guru Kelas I A

6

Drs. Muhadi Nursantoso

Team Teaching

7

Hj. Rina Rosviana, S.Si

Guru Kelas I B

8

Drs. Khaerudin

Team Teaching

9

Dra. Hj. Tri Widjiastuti

Guru Kelas I C

10

Dewi Sri Sundari , S. Pd.

Team Teaching

11

Mas Kurniasih, S.Pd

Guru Kelas I D

12

Drs. H. Ramli Rasyid

Team Teaching

13

Endang Suryadi, S.Pd

Guru Kelas I E

14

Rosyida Yustina, S.Pd

Team Teaching

15

Rita Susanti, S.Pd.

Guru Kelas II A

16

Dra. Hayati

Guru Kelas II B

17

Esti Wulandari, S.Pd

Guru Kelas II C

18

Darmiasih, S.Pd

Guru Kelas II D

19

Sukiyat, S,Pd

Guru Kelas II E

20

Dra. Sri Hartini

Guru Kelas III A

21

Dra. Nurleli

Guru Kelas III B

22

Pulung Syahrir, S.Pd, M.M

Guru Kelas III C

23

Yeti Kurniawati, S.Pd

Guru Kelas III D

24

Rudin, S.Pd

Guru Kelas III E

25

Fahrudin, S.Pd, MM

Guru Kelas IV A

26

Dra. Nurul Hidayati, M.A.

Guru Kelas IV B

27

Drs. Saeful Syarif

Guru Kelas IV C

28

Fitriyanti, S.Kom

Guru Kelas IV D / Bidang Studi

29

Amat Yani, S.Pd

Guru Kelas IV E

30

Arrizal Muhaemin Y, S.Pd

Guru Kelas IV F / V F

31

H. Wahyudin, S.Pd

Wali Kelas V A

32

Candra Pirngadie, SS.

Wali Kelas V B

33

Nanang Cahyadi, M.Pd

Wali Kelas V C

34

H. Aep Saepudin, S.Pd

Wali Kelas V D

35

Deli Rita, S.Pd

Wali Kelas V E

36

Mudhofar Firmansyah, S.Ag

Wali Kelas V/VI F

37

H. Cahya Sumirat, S.Pd

Wali Kelas VI A

38

Esti Kurniati, S.Pd

Wali Kelas VI B

39

Drs. Mumin Hafiedzin

Wali Kelas VI C

40

Yuni Setiawati

Wali Kelas VI D

41

Rismawati A.B, S.Pd

Wali Kelas VI E

42

Drs. H. Abi Hurairah

Guru Bidang Studi

43

Khusnul Khotimah, S.Pd. I

Guru Bidang Studi

44

Hasan Fauzi, S.Hum

Guru Bidang Studi

45

Drs. Hasanudin

Guru Bidang Studi

46

Ayu Dayulia, S.Si

Guru Bidang Studi

47

Dadi Pindadi, S.Pd

Guru Bidang Studi

48

Widi Kusumanto, S.Pd

Guru Bidang Studi

49

Drs. Hasanudin

Guru Bidang Studi + Invaler

50

Meliam, S.Pd

Guru Bidang Studi

51

Supantara, S.Pd

Guru Bidang Studi

52

Endang Sugilar

Guru Bidang Studi

53

Annisa Kurniawati, S.Pd

Guru Bidang Studi

54

Aatmah Khotimah, S.Kom

Guru Bidang Studi

55

Mirelle Chandrawati, S.Pd

Guru Bidang Studi/ Laboran IPA

56

Dedi Wahyudi , S. Sn

Guru Bidang Studi

57

Drs. Agus Rahmat

Invaler

58

Dra. Liesdiana Yudiawati

BK IV, V, VI

59

Ai Nuryani, S. Pd.

BK I, II, III

60

Santi Rahmadiana, SKM

UKS

61

Kamaludin, S.Kom

TU

62

Suwarno

TU

63

Rr. Yeti K. MM

TU

64

Dahyo Sunarya

Pramusaji

65

Ahmad Indah

Pramusaji

66

Dewi Sartika

Pramusaji

Asmaul Husna

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan